Sociální podnikání

CSOB-16

CSRWORK a společenská odpovědnost

Jak to děláme u nás?

Jsme společensky prospěšný podnik, protože zaměstnáváme a sociálně začleňujeme znevýhodněné osoby. Dlouhodobě zaměstnáváme více než 80% osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců. Integrujeme a dlouhodobě rozvíjíme znevýhodněné pro pracovní trh. Reinvestujeme 60% čistého zisku do rozvoje sociálního podnikání naší společnosti a jejích zaměstnanců. Ctíme nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích. Podporujeme místní ekonomiku, využíváme lokální zdroje. Jsme environmentálně odpovědní ve všech fázích podnikání.

zásady sociálního podniku

5 principů sociálního podnikání

Jakožto sociální podnik máme společensky prospěšný cíl a plně přistupujeme ke 4 dalším principům sociálního podnikání – sociálnímu, ekonomickému, lokálnímu a environmentálnímu

Společensky prospěšný cíl

 • zaměstnáváme a začlěňujeme osoby znevýhodněné na trhu práce
 • tento závazek máme formulovaný v zakládacích dokumentech naší společnosti
 • můžete jej nalézt prostřednictvím Sbírky listin ZDE

Sociální princip

 • naší cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením
 • celkový počet zaměstnanců společnosti je k 15. 5. 2023 22 zaměstnanců, z toho 18 má zdravotní postižení
 • podpora rozvoje našich zaměstnanců je realizována prostřednictvím osoby integračního asistenta, který tráví 100% svého pracovního času s týmem. Integrační asistent pracuje s integračním plánem daného konkrétního zaměstnance, který se tvoří a zpřesňuje v průběhu prvního měsíce po přijetí nového zaměstnance. Integrační plán je revidován na měsíční bázi a je sledován pokrok v probíhající adaptaci v konkrétních oblastech rozvoje daného zaměstnance. Průběh integrace/adaptace/rozvoje je řešen se zaměstnancem průběžně s maximálním přizpůsobením daným okolnostem/ druhu zdravotního postižení a tak podobně. V některých případech probíhají bilanční schůzky i za účasti třetích osob (např. odborníků ze spolupracujících neziskových organizací, které nám zajišťují průběžnou podporu).
 • společnost používá na míru přizpůsobený SW nástroj pro sociální podniky CSRNET, kterým pravidelně vtahuje všechny zaměstnance do dění v celé firmě. Děje se tak prostřednictvím sdílení informací, dokumentů, příběhů, představování osobností firmy atd.
 • spolurozhodování zaměstnanců o směřování firmy se děje prostřednictvím jejich hlasování na webu CSRNET, kde má každý zaměstnanec příležitost se vyjádřit k důležitým otázkám a tématům. Pozvánka k hlasování chodí jako notifikace na mobilní telefon každého zaměstnance, aby nikdo nic nepromeškal

Ekonomický princip

 • ekonomický princip sociálního podnikání naplňujeme tím, že společnost deklaruje využití šedesáti procent (60%) čistého zisku na reinvestice, které budou směřovat k všeobecnému rozvoji společnosti, jeho zaměstnanců a životního prostředí. Deklarujeme, že manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi a tržby z prodeje služeb (ale i výrobků či zboží) tvoří nejméně 30 % z celkových výnosů podniku

Lokální princip

 • dbáme na přednostní využívání služeb lokálních producentů a poskytovatelů služeb s preferencí pro sociální podniky
 • lokální dodavatelé – tisk, kancelářská technika, kopírování, úklid, grafické služby, reklama
 • lokální dodavatelé (sociální firmy) – kancelářské potřeby, občerstvení, káva, tisk
 • lokální odběratelé – z povahy námi poskytovaných služeb jsou naši odběratelé většinou korporátní společnosti, proto je naplňování tohoto principu pro nás komplikované
 • lokální zaměstnanci – 87 % našich zaměstnanců má trvalé bydliště v místě našich poboček, 10 % našich zaměstnanců dojíždí ze vzdálenosti menší než 15km, 3 % našich zaměstnanců dojíždějí ze vzdálenosti větší než 15km od místa bysliště
 • lokální aktéři – spolupracujeme s řadou neziskových organizací, která má dosah na naši cílovou skupinu (Liga vozíčkářů z.ú., ParaCENTRUM Fenix, Sdružení Práh, Český svaz tělesně postižených, z.s.)

Environmentální princip

 • hlásíme se k ochraně životního prostředí a ekologicky udržitelnému podnikání
 • používáme energeticky šetrné spotřebiče – počítače, ledničky, žárovky
 • autokosmetika v maximální ekologické kvalitě
 • nakupujeme re-use kancelářskou techniku
 • důsledně třídíme odpad
 • používáme ekologické čistící prostředky, mýdla
 • recyklovaný papír
 • používáme energeticky šetrné myčky na automobily
 • při pronajímání kancelářský prostor se orientujeme dle energetického štítku budovy